Főoldal Tájékoztató Tudnivalók a regisztrációról Regisztráció Regisztrált fesztiválok Minősítés Minősített fesztiválok Statisztika English

 


 
 
 
 
 
 
 
Tájékoztató Nyomtatóbarát verzió Ajánlás küldése

A Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

A program keretében működő regisztrációs rendszer a magyar fesztivál színtéren való eligazodást szolgálja. Céljai között szerepel, hogy minden olyan fesztivál, amely állami vagy önkormányzati támogatásra tart igényt, nyilvántartásba kerüljön. Ez elősegíti a központi források összehangolását és kedvezően hat a szponzorok döntésére is. A regisztrálás az előszobája a program keretében folyó szakmai minősítési eljárásnak, valamint az európai fesztiválprogramnak (EFFE). Végül a regisztrációs adatlapok révén összegyűjtött információ módot ad a szektor folyamatos statisztikai elemzésére és bemutatására.

A regisztrálás és a minősítés önkéntes, a fesztiválok szervezőinek jól felismert érdeke alapján. A nyilvántartást és a minősítést a Magyar Fesztivál Szövetség kezeli.

Az európai fesztiválprogram

Az EFFE - Európa a fesztiválokért, a fesztiválok Európáért - az Európai Unió 2015-2016-os két éves kísérleti projektje kialakításában fontos szerepe volt a földrészen úttörő magyar regisztrációs és minősítési programnak. A projekt keretében európai fesztiválminősítési címért lehetett pályázni. A program 2017-től folytatódik. Bővebb tájékoztatást a projekt magyar nemzeti csomópontja, a Magyar Fesztivál Szövetség honlapja kínál.

A fesztiválok köre

A regisztráció nyitva áll minden olyan kulturális program számára, amely magát fesztiválnak tekinti. Amennyiben azonban a rendszer működtetőit a fesztivál-regisztrációs űrlap, illetve a megadott internetes tájékozódási támpont nem győzi meg arról, hogy valóban fesztiválnak tekinthető, a program regisztrálását megtagadhatja.

Mik a befogadás kritériumai?

A fesztiválokra nézve sem idehaza, sem nemzetközileg nincs objektív kritériumokra épülő meghatározás. Mivel a fesztiválregisztrációs rendszer célja a minél szélesebb körű nyilvántartás, a befogadást csak a fesztiválnak semmiképpen nem tekinthető programoktól zárjuk el.

Nem fogadhatók be azok a programok, amelyek

 • előző vagy következő megrendezésére vonatkozóan nem lelhető fel kielégítő tájékoztatás a világhálón,
 • programokban, látogatószámban vagy költségekben kifejezett mérete nem indokolja az országos nyilvántartásba vételt (jellemzően napi 2-3 program, 3-400 fő vagy 3-4 millió forint alatt maradnak),
 • egy-másfél napig tartanak,
 • nem különülnek el egyértelműen egy intézmény alaptevékenységétől. Ez utóbbi kritérium megítélése különösen művelődési központok, szabadtéri színházak és más játszóhelyek esetében okoz gondot.

A minősítésre ajánlás feltételei

Mint jeleztük, a regisztráció a minősítési eljárás előszobája. A rendszer egésze a magyar fesztiválszíntér minőségének a folyamatos javításához, gazdagításához, professzionálisabb válásához és versenyképességéhez kíván hozzájárulni. Ezt a célt szolgálja a fesztiválminősítés komplex rendszere.

A befogadással egyidejűleg ezért megítélésre kerül, hogy mely fesztiválok vonhatók be a minősítésbe. Minősítésre ajánlható egy fesztivál, ha:

 • koherens és markáns koncepció alapján megfogalmazott egyedi, kivételes esemény,
 • koncentrált, van „sűrűsége”, azaz:
· folyamatosan, egymás utáni napokon szervezi programjait (nemcsak hétvégeken és nem egy-egy este heteken, hónapokon át)
· naponta több (min. 2-3) programja van, lehetőleg több helyszínen
· legalább három napig tart
· széles közönségnek szól (nem zárt szakmai napok)
· a közönség nagysága és a programokra és promócióra szánt költségvetése is számottevő, nem falunap (nem néhány száz fős a közönsége és a költségvetése is legalább 3-4 millió)
 
A felsorolt jellemzők fejezik ki a fesztivál-fogalom lényegét, azt, hogy a rendszer működtetői szemében mik a minőségi fesztivál kritériumai. Azok a fesztiválok, amelyek a befogadáskor nem nyerték el ezt az ajánlást, a minősítési eljárásra csak külön elbírálás esetén bocsáthatók.

Tehát mely fesztiválok nem elégítik ki a minősítésre bocsátás feltételeit?

 • Azok az ernyő-fesztiválok, amelyek több, időben és műfajilag elkülönülő „alfesztiválból” állnak. Ezeket célszerű külön regisztrálni, ha a minősítésüket kérni szeretnék.
 •  Zenei vagy színházi műsorsorozatok, ahol a több hétre elhúzódó estek füzérét lényegében csak a név kapcsolja össze.
 • A művelődési házak, szabadtéri színházak egy-egy évszakra szóló programjai sem tekinthetők egyetlen fesztiválnak. Ezekben az esetekben is azt javasoljuk, hogy csak azon esemény(eke)t regisztrálják, melyek megfelelnek irányelveinknek.
 • Az olyan „tájolások”, műsor-sorozatok, amelyeken a szervezők a saját korábbi produkcióikat játsszák tovább nyáron fesztivál címszó alatt. (Lehet egy fesztiválon saját produkció újrajátszása is, de ezek 20-30%-nál nem szerencsés, ha nagyobb arányban fordulnak elő.)
 • Az olyan kulturális akciók, amelyek elemei térben és időben szétszórva találhatók.
 • Nem lehetnek minősített fesztiválok a kiegészítő programok nélküli amatőr művészeti találkozók sem.

A regisztrálási eljárás lépései a Tudnivalók oldalon, a minősítésé pedig a Minősítés oldalon olvashatók.

A minősítési program előzményei

A Magyar Fesztivál Szövetség kebelében a 2000-es években több javaslat és kísérlet született a regisztráció, minősítés illetve minőség-biztosítás kialakítására. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2004-ben országos felmérés történt, amelynek eredményeit a Fesztivál-világ című kötet (NKA kutatások 3.) tartalmazza. A 2006-ban megjelent könyv 169-207. oldalán olvasható A minősítési rendszer című fejezetben Hunyadi Zsuzsa dolgozta ki a minősítési rendszer koncepcióját. Az első teljes változat kimunkálására és országos bevezetésére 2009-ben került sor öt országos szakmai szövetség (a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége CIOFF Hungary, a Gasztronómiai Fesztiválok Szövetsége, a Magyar Fesztivál Szövetség, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége és a Szabadtéri Színházak Szövetsége) közös vállalkozásában.

A programról 2010. októberben készült brossúra szövege innen letölthető.


Kapcsolat Impresszum Adatvédelem Copyright © 2008 MMIKL