Főoldal Tudnivalók a regisztrációról Regisztráció Regisztrált fesztiválok Minősítés Minősített fesztiválok Statisztika English

 


 
 
 
 
 
 
 
Főoldal Nyomtatóbarát verzió Ajánlás küldése

 


A fesztiválok súlya világszerte és Magyarországon egyre nő. Jelentőségük meghatározó a kultúra fejlődésében, települések életében. Nem elhanyagolható gazdasági szerepük sem. Fontosságuk elismerését jelzi, hogy összességében milliárdos nagyságrendű az a közpénz, amelyben évente különféle központi és helyi forrásokból részesülnek.

A fesztiválok számának növekedésével együtt erősödött az igény, hogy a támogatásukat stratégiai tudatosság jellemezze. Ennek elengedhetetlen előfeltétele, hogy kellő áttekintés legyen a hazai (és a határon túli magyar) fesztiválokról: számukról, összetételükről, az egyes rendezvényfajták fő jellemzőiről, és ezek elmozdulási irányairól, továbbá színvonalukról.

A tájékozódás igénye megfogalmazódott az államigazgatás felső szintjein éppúgy, mint a fesztiválok országos, szakmai szövetségeiben. Több éves előkészítést és egyeztetést követően a fesztiválok országos szövetségeinek szakmai felügyeletével – az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával – jött létre 2008 őszén a Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program, a magyar fesztiválok nyilvántartási és minősítési rendszere. A lebonyolítást a Magyar Fesztivál Szövetség végzi. A folyamatos karbantartáson túl, a
fesztiválok nemzetgazdasági szerepének erősödő elismerése, valamint az EFFE európai programjába való belépésünk az elmúlt években a program folyamatos megújítását vonta maga után. 

A Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

A program keretében működő regisztrációs rendszer a magyar fesztivál színtéren való eligazodást szolgálja. A program célja, hogy minden olyan fesztivál, amely állami vagy önkormányzati támogatásra tart igényt, nyilvántartásba kerüljön. Ez elősegíti a központi források összehangolását és kedvezően hat a szponzorok döntésére is.

A regisztrálás az előszobája a program keretében folyó szakmai minősítési eljárásnak. Egyúttal a regisztrációs adatlapok révén összegyűjtött információ módot ad a szektor folyamatos statisztikai elemzésére és bemutatására.

A regisztrálás és a minősítés önkéntes, a fesztiválok szervezőinek jól felismert érdeke alapján. A nyilvántartást és a minősítést a Magyar Fesztivál Szövetség kezeli.

Az európai fesztiválprogram

Az Európai Unió EFFE (Európa a fesztiválokért, a fesztiválok Európáért) projektje kialakításában fontos szerepe volt a földrészen úttörő magyar regisztrációs és minősítési programnak. A projekt keretében európai fesztiválminősítési címért lehetett pályázni, ami a 2015-ös és 2017-es meghirdetés nyomán 38 magyarországi fesztiválnak sikerült, közülük 17-nek mindkét alkalommal. A brüsszeli szervezőkkel egyetértésben a pályázat feltétele volt a hazai regisztrációs programban való részvétel.

A 2019-es, jelentősen módosult európai programban is szerep jutott a regisztrációs programot gondozó MFSZ-nek, ami az EFFE hazai csomópontja. Előzetes szűrő szerepet már nem tölt be, ugyanis ki-ki maga töltheti föl fesztiválja adatait a Festivalfinder portálra. Ez a szint felel meg a hazai regisztrációs befogadásnak. 

Az európai minősítés (EFFE Label) a második szint. A minősítés kritériumai itt olvashatók.

Harmadik szintként a nemzetközi zsűri választotta ki a kevés számú fesztivált, amelyek legutóbb 2019 szeptemberében a brüsszeli Bozarban vehették át EFFE díjukat.

A minősítési program előzményei

A Magyar Fesztivál Szövetség kebelében a 2000-es években több javaslat és kísérlet született a regisztráció, minősítés illetve minőség-biztosítás kialakítására. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2004-ben országos felmérés történt, amelynek eredményeit a Fesztivál-világ című kötet (NKA kutatások 3.) tartalmazza. A 2006-ban megjelent könyv 169-207. oldalán olvasható A minősítési rendszer című fejezetben Hunyadi Zsuzsa dolgozta ki a minősítési rendszer koncepcióját. Az első teljes változat kimunkálására és országos bevezetésére 2009-ben került sor öt országos szakmai szövetség (a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége CIOFF Hungary, a Gasztronómiai Fesztiválok Szövetsége, a Magyar Fesztivál Szövetség, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége és a Szabadtéri Színházak Szövetsége) közös vállalkozásában.

A programról 2010. októberben készült brossúra szövege innen letölthető.


Kapcsolat Impresszum Adatvédelem Copyright © 2008 MMIKL